Privacy

Sinds de intrede van de nieuwe privacywetgeving (de GDPR), is elke organisatie verplicht om opener te zijn over de informatieverwerking van haar leden. Ook KSA Maldegem wil hier met veel plezier aan meewerken. Mocht u na het lezen nog met vragen zitten over onze gegevensverwerking, aarzel niet om ons via eender welke weg te contacteren. Wij zullen er alles aan doen om uw vragen te beantwoorden.

privacyverklaring

Hier vindt u de meest recente versie van onze privacyverklaring. Daarin wordt algemeen uitgelegd wat er met de verzamelde informatie gebeurt.